top of page

Engagemang i relationer!


När den ena partnern försummar den andras behov sviker de själva kärnan i äktenskapliga löften. Sann hängivenhet innebär att vårda varandras välbefinnande, även under utmanande tider. Det inkluderar att prioritera känslomässig och sexuell närhet.


Behöver vi omvärdera vad engagemang i äktenskapet betyder?


❤️ Prioritera känslomässig bindning

🩷 Prioritera sexuell intimitet

❤️ Respektera din partner i både ord OCH handling

🩷 Ge icke-sexuell fysisk beröring dagligen

❤️ Bry dig om din partners behov

❤️ Var ärlig OCH sårbar

🩷 Var uppskattande gentemot din partner

❤️ Ge förhållandet tid och ansträng dig

🩷 Prioritera din partner, FÖRE din telefon/dator etc.

❤️ Gör de saker du gjorde när ni först blev käraHur engagemang ser ut i äktenskapet


💫 Följa igenom det du säger

💫 Visa fysisk tillgivenhet

💫 Lyssna och verkligen höra din partner

💫 Fråga hur du kan hjälpa din partner

💫 Fortsätta vara intresserad och entusiastisk över din partner

💫 Be om ursäkt när du har fel

💫 Initiera kärlek och visa åtrå

💫 Prioritera känslomässig bindning

💫 Uppmuntra och lyft upp din partner

💫 Lär dig och tala deras kärleksspråk

💫 Omsorg, äkta omtanke


Vi tror inte på mediokra äktenskap. Vi tror att alla som förbinder sig till äktenskapet skriver upp sig på att ge/få passion, romantik och intimitet. Detta kräver mycket kärlek, ansträngning och kommunikation.


Commitments in relationships


When one spouse neglects the needs of the other spouse, they betray the very essence of marital commitment. True devotion means nurturing each others well-being, even in challenging times, and includes prioritizing emotional and sexual intimacy
We need to reevaluate what commitment means in marriage..


❤️ Prioritizing emotional connection

🩷 Prioritering sexual intimacy

❤️ Respecting your spouse in word AND actions

🩷 Giving non-sexual physical touch daily

❤️ CARING about your spouses´needs

❤️ Being honest AND vulnerable

🩷 Being appreciative of your spouse

❤️ Giving your realtinshop effort

🩷 Prioritizing your spouse, OVER your phone/computer etc

❤️ Doing the things you did when you first fell in love
What commitment looks like in marriage


💫 Following  through with what you say

💫 Showing physical affection

💫 Listening and actually hearing your spouse

💫 Asking how you can help your spouse

💫 Staying interested and exited about your spouse

💫 Apologizing when you are wrong

💫 Initiating love making and showing desire

💫 Prioritizing emotional connection

💫 Encouraging and uplifting your spouse

💫 Learning and speaking their love language

💫 Caring, genuinely caring
We dont believe in mediocre marriage. We believe that every person who commits to marriage signs up for passion, romance and intimacy. This takes much love, effort and communication


14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page