top of page

Utforska Dina Relationer

Ge dig som deltagarna en djupare förståelse av dig själv och dina relationer genom gruppövningar.

Målgrupp: Personer som vill förbättra sina relationer med sig själva, sina partners, sin familj och sina kollegor.

Syfte: Lära sig våga verbalisera och stå för vad man önskar i sina relationer. Klä det i ord har en mycket stark inverkan på dess utgång. 

Tid: 6 timmar (exklusive raster)

Format: Gruppövningar, diskussioner och individuella reflektioner.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Schema:

Introduktion (15 minuter)

 • Välkomna och presentationer av oss alla

 • Kursens mål och innehåll

Gruppövning 1: Identifiera dina värderingar (40 minuter)

 • Deltagarna reflekterar över sina viktigaste värderingar och hur de påverkar deras relationer.

 • De delar med sig av sina värderingar till gruppen och diskuterar hur de kan leva i enlighet med dem.

Gruppövning 2: Utforska din personlighetstyp (40 minuter)

 • Deltagarna lär sig om de fyra Myers-Briggs personlighetstyperna och identifierar sin egen typ.

 • De diskuterar hur deras personlighetstyp påverkar deras relationer och kommunikationsstil.

Gruppövning 3: Analysera dina relationer (40 minuter)

 • Deltagarna kartlägger sina viktigaste relationer och identifierar styrkor och svagheter i varje relation.

 • De reflekterar över sina egna roller och beteenden i dessa relationer.

Gruppövning 4: Sätt gränser och stå upp för dig själv (40 minuter)

 • Deltagarna lär sig hur man sätter hälsosamma gränser i sina relationer och kommunicerar sina behov på ett rakt och öppet sätt. Hur man når ut med sina känslor tankar behov och önskemål.

 • De övar på att säga nej och stå upp för sig själva i olika scenarier.

Gruppövning 5: Skapa en plan för att förbättra dina relationer (40 minuter)

 • Deltagarna sätter specifika och mätbara mål för att förbättra sina relationer.

 • De skapar en handlingsplan för att nå sina mål och identifierar resurser som kan vara till hjälp.

Avslutning (15 minuter)

Genomgående tema:

Under hela workshopen kommer deltagarna att uppmuntras att utforska sina relationer genom de övningar som vi gör. Ni kommer att lära sig om vikten av personligt ansvar, att ta ägarskap för dina egna handlingar och att sträva efter att bli den bästa versionen av sig själva.

Klara riktlinjer för gruppövningar:

 • Varje gruppövning kommer att ha tydliga instruktioner och mål.

 • Deltagarna kommer att ha gott om tid att reflektera och diskutera i små grupper.

 • Varje deltagare kommer att ha möjlighet att dela sina tankar och erfarenheter med gruppen.

 • Terapeuten kommer att ge feedback och stöd till deltagarna under hela workshopen.​

Priset för denna heldags workshop är endast 1195kr!

Ingår kaffe/tea frukt och lite lättare snacks som bröd pålägg choklad osv. 

Vid lunchtid finns här micro att tillgå samt inom några minuters gångavstånd Sushi Vietnamesiskt Pizza Thai Kina. 

Obs, här finns katt! 

Antal deltagare 4-8st

Datum och Tid:

Kl 09:00-18:00

3/8-24

10/8-24

17/8-24

24/8-24

31/8-24

7/9-29

14/9-24

21/9-24

28/9-24

Kontakt

Du kan nå mig via div media

+46733 946734

bottom of page