top of page

Män kämpar idag för sin rätt att få vara män!

Det är inte bara ok, det är helt nödvändigt. Hur fan ska världen kunna fungera utan män? Titta dig omkring runt om dig, städer byggs fram, flygplan tunnelbanor bilar tåg och en jäkla massa annat. Stora hållbara o hundratals meter höga hus, avloppssystem och elektronik gömt under jorden jorden som du tar för givet om du ens känns till dem, till största delen direkt skött av plikttrogna starka män som klättrar på höga farliga elledningar under katastrofala vädermässiga tillstånd, tar sig in i brinnande bostäder och räddar liv.

För att få vår infrastrukstur funger vad som än händer. De offra sina liv inom många yrkeskategorier för att världens vardagliga liv ska snurra på för oss andra.


Något många inte ens lägger en enda tanke på. Institutionaliserade världsfrånvända egoistiska människor som tar allt omkring dem för givet.


Arbetande män som varje dag ser till att allting fungerar, lagar bygger fixar allting som behöver lags, utvecklas framåt. Svåra arbetsolyckor som förstör dödar lemlästar och invalidisera män för restan av deras liv. De kan inte länge försörja för sig själv sin familj och sina barn. Detta leder trauma som ger män ett fruktansvärt tärt havererat och förstört psyke. Utan ens ett tack för sina dagliga insatser.


Män som går i döden för svara sitt land. Försvara Dig mot andra som vill döda skövla och förstöra. Män som varje morgon går upp och gör sin plikt mot dig och kollektivt.


Kom igen för fan lite tacksamhet! Och låt oss män få vara män! Det är liksom evolutionärt tänkt så.


Ge män en chans, speciellt de yngre idag att få känna sig behövda i samhället, att de har en mycket viktig roll att fylla i vårt gemensamma kollektiv. Det duger inte som vi har skapat världen idag. Se dig själv omkring!   

Män måste få känna sig behövda, att vi har en viktig roll att fylla i samhället, att världen behöver oss både som individ och som en del av gruppen. Enkel psykologi förstår du. Det finns vissa grundläggande skillnader i huvudet på män och kvinnor.


Varför få oss män bära hundhuvud för att vi skulle vara några tyrannistiska patriakala förtryckare. Hur tror du själv det skapar en god självkänsla inom en ung man. De kan inte bara andra generationens skuld. Det är fruktansvärt äckligt onödigt vilket leder till att samhället som vi ALLA är en del av med ochs skapar osäkra avmaskuliniserade män som även idag har sämre betyg än tjejer på universiteten. Det är en dålig utveckling och väldigit ledsam utveckling. Inte att tjejerna kommer framåt och uppåt utan att männen halkar efter och ingen fångar upp dem i deras känsla av meningslöshet otillräcklighet utan tacksamhet för att de faktiskt till allra största delen är dem som konstruerar den materiella världen som vi alla får ta del av.


Går jag sedan in på hur det ser ut för en man som är uppvuxen med en ensamstående mans föraktande mamma så är inte hans förutsättningar heller bättre. Dock vet vi idag, mycket handlar inte om uppväxtmiljön utan hur vi är födda från början i hjärnan. Dock, bli nedtryckt som ung man och få bära skuld från ett bittert kvinnligt kollektiv är inte bra.  Här ligger så klart även andra faktor i grunden. En del av de manliga klienterna jag träffar, anting live eller via länk så finns där många gånger en underliggande bitterhet aggression och ilska


Och det är här vi börjar luska i det vad som verkligen är problemet idag. Är det gammal historia och totalt meningslöst idag från narcissism och naiva barnsliga drag från verkligen genuina besvärande oro i vardagen? Tillsammans kan man genom lyssna noga på honom få fram väldigt mycket från när han själv börjar rannsaka sitt liv sett utifrån.

Därifrån börjar vi bygga upp igen, med små steg utan skam och skuld. Det kan vara otroligt tufft och kan ta lång tid. Men det är värt det. Alla klarar det inte, men har du inte ens försökt så lär kommer du inte heller veta och få känna din fulla potential.

Men's Struggle for Identity and Recognition in the Modern World


Men are facing a unique set of challenges in today's society, and it's crucial to acknowledge and address these issues to foster a more inclusive and equitable world.

The traditional roles of men have been undergoing significant transformations, and many men are grappling with the evolving expectations and societal pressures. This can lead to feelings of confusion, insecurity, and even marginalization.

Men's contributions to society are often overlooked or undervalued. From building our infrastructure to protecting our communities, men play a vital role in maintaining the fabric of our society. Yet, their efforts often go unnoticed and unappreciated.

The emphasis on gender equality, while essential, can sometimes lead to an inadvertent neglect of men's specific needs and experiences. It's important to strike a balance between promoting gender equality and recognizing the unique challenges faced by men.

Mental health issues disproportionately affect men. Factors such as societal pressures, expectations of stoicism, and limited access to mental health support contribute to this disparity. Addressing these issues is crucial for promoting men's well-being.

Boys and young men are particularly vulnerable to these challenges. They may struggle with identity formation,fitting in with peers, and meeting societal expectations. Providing them with support, guidance, and positive role models is essential for their healthy development.

It's time for a more nuanced and inclusive conversation about men's roles and experiences in society. We need to move beyond outdated stereotypes and recognize the diversity of men's identities, struggles, and contributions.

By creating a more supportive and understanding environment, we can empower men to reach their full potential and contribute positively to society. This will benefit not only men but society as a whole.

Here are some key points to consider:

  • Acknowledge and appreciate the diverse contributions of men to society.

  • Address the mental health challenges faced by men.

  • Provide support and guidance to boys and young men.

  • Promote open and honest conversations about men's experiences.

  • Create a more inclusive and equitable society for all.

By working together, we can create a world where men feel valued, respected, and empowered to thrive.


8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page