top of page

För att läka måste vi möta det vi försöker undvika

Många inser strax efter en skilsmässa att om de verkligen vill läka, om de vill växa och förändra sina liv, måste de konfrontera det förflutna och de delar av sig själva de försöker undvika. De delar som gör mest ont.


Det var först när jag tillät mig själv att gå dit, att bli nyfiken och slutligen acceptera och erkänna för mig själv, allt som gömde sig där, som jag sakta började bryta mönstren och frigöra mig från de mönster narrativ och fabricerade historier som inte tjänade mig.Det var där jag återfann mig själv, efter år av dissociation.

Denna dissociation från ditt sanna jag kan ofta visa sig såhär:


♑️ Du känner dig vilse

♑️ Du lever i rädsla för framtiden

♑️ Du saboterar ofta för dig själv

♑️ Du dras till och fastnar med "fel" människor

♑️ Det finns en konstant känsla av "något saknas"Skilsmässa lyfter ofta upp allt detta till ytan och utmanar dig mer än någonsin. Men det är just i denna obehagliga zon som du kan göra de största förändringarna i ditt liv.❤️‍🩹 Att ge dig själv utrymme att göra det inre arbetet hjälper dig att:


💫 Återupptäcka vem du verkligen är, bortsett från vem du tror att du "borde" vara.

💫 Lära dig att verkligen älska dig själv.

💫 Hitta din självkänsla.

💫 Koppla upp dig till din intuition och energi, bortsett från yttre brus.

💫 Bli din egen bästa vän.Detta kommer att återställa din inre frid och frigöra dig från allt som tyngde ner dig och höll dig fast.


Det kommer att förändra den typ av människor du släpper in i ditt liv, hur du relaterar till andra och ge dig möjlighet att söka och skapa hälsosamma, kärleksfulla relationer.


Och det kommer att ge dig enorm klarhet och styrkan att skapa det liv du verkligen vill ha.


Om du behöver hjälp att komma igång är du varmt välkommen att kontakta mig. Förhoppningsvis kan jag guida dig på din resa. 🙏🏾

To Heal We Have To Face What Trying To Avoid
Soon after a divorce many realises that if I wanted to truly heal, if I wanted to truly grow and change my life, I would have to came face to face with the past with the parts of me I was avoiding. The parts that hurt the most.Only by allowing to go there, to get curious, of finally embrace all of what was hiding there, did I slowly start breaking the patterns and dispensing the narratives that didn’t serve me.


It was there that I found myself again, following years and years of disconnect.This disconnect from your true self can often manifest like this:

♑️ You feel lost

♑️ You are living in fear of the future

♑️ You self-sabotage often

♑️ Your attract and attached to the ”wrong” people

♑️ There’s a constant feeling of ”something’s missing”
Divorce often brings all thes up to the surface and test you more and ever. But it is in thes place discomfort that you can make the biggest changes in your life.❤️‍🩹 Giving yourself space to do the inner work will help you:


  • Remember who you truly are away from who you think you ”should” be

  • Learn to truly love yourself

  • Find your sense of self-worth

  • Connect with your intuition + energy away from outside noise

  • Learn to become your biggest ally
👍🏽 This will restore your inner peace, and release you from all that was weighing you down and keeping you endlessly stuck.


👍🏽 It will change the type of people you call inte your life how you relate too others, and allow you to seek and create healthy, loving relationships.


👍🏽 And it will give you immense clarity and empower you to create the life you really want.
💫If you need help getting started, you are most welcome to get in touch with me. Hopefully can I guide you 🙏🏽
3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page