top of page

Du vet att du har läkt från en skilsmässa när du upplever detta...

♑️ Du triggas inte längre av ditt ex. Du har lagt ner arbetet på din personliga utveckling och processat dina triggers tills de inte längre påverkar dig.

✡️ Du slösar inte längre energi på att oroa dig för vad andra säger eller tycker du borde göra. Istället lägger du din energi på att skapa det liv du vill ha för dig själv.

♋️ Du är bekväm med att konsekvent välja dig själv, även när du vet att andra kanske inte håller med/förstår/godkänner.

☯️ Du är målmedveten om vad du vill ha i livet och hur du ska uppnå det, även om det gör andra obekväma.

♐️ Du söker inte längre någon annans godkännande, så länge du är i linje med ditt autentiska jag och syfte.

⚛️ Den övergripande känslan inom dig är frid och frihet, för du har gjort arbetet som ger dig självinsikt och förståelse för vem du är, vilket gör dig bekväm i ditt eget sällskap.

Visst, kanske du inte uppfyller alla dessa punkter just nu, men du kan göra det till din intention att arbeta mot dem och lägga ner det arbete som kommer att föra dig närmare och närmare målet.

Osäker på var du ska börja?

Du är hjärtligt välkommen att boka några sessioner med mig för att komma igång med ditt nya liv! ‼️


You know you have healed from a divorce when this happens…♑️ You are no longer triggered by your ex because you’ve out all the work into your growth, including working through your triggers till they are no more.


  • ✡️You no longer put energy int worrying what everyone else is saying or thinks you should be. Doing. Instead the energy goes into creating the life that You want for your self.


♋️ You are comfortable consistently choosing yourself, even when knowing others may not agree/understand/approve


☯️ You are intentional about what you want in your life and how to achieve it even if it makes others uncomfortable.


♐️ You no longer seek anyones approval, as long as you are in alignment with your authentic self and purpose.


⚛️ The overriding feeling in you is that of peace and freedom, because you’ve done the work that brings self-awereness and understanding around who you are that make you comfortable in your own skin.Ad while you may not be ticking off all of those at the moment, you can make it your intention to work towards them, and put the work in that will get you closer and closer.


Not sure where to start?


You are most Wellcome to book some sessions with me to get started with your new life ‼️
8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page