top of page

Din värdighet är inte förhandlingsbar!


Ditt jobb är inte att vända dig ut och in för att passa in enligt en viss mall, uppnå vissa saker, eller bli omtyckt, för att känna dig värdig.


Ditt jobb är att komma ihåg vem du verkligen är, vad som gör dig till "du" (och säg inte att du inte vet! Leta lite hårdare!), och se till att det strålar igenom din eventuella osäkra mask.


Saker som inte definierar ditt värde:

❌ Civilstånd

❌ Popularitet

❌ Prestationer

❌ Bankkonto

❌ Hur många människor du behagar

❌ Hur du ser utSaker som verkligen definierar ditt värde:

💫 Ditt sanna Du

💫 Att du vågar vara den du är

💫Din autentiska själ

💫Din inre kraft styrka och ljus

💫Din vänlighet mot dig själv och dina egna behov


Du vet hur du behandlar människorna du värdesätter mest i livet? Börja behandla dig själv med samma beundran, kärlek, respekt, medkänsla och vänlighet som du ger dem!
Your worth is non negotiableYour job isn’t to turn inte a pretzel to be a certain way, achieve certain things, or be liked, in order to feel worthy.


Your job is to remember who you really are, what makes you ”you” (and dont say you dont know! Look harder!),  and make sure that shines through.Things that dont define your worth:


❌ Martial status

❌ Popularity

❌ Achievments

❌ Bank account

❌ How many people you please

❌ What you look likeThings that DO define your worth


🩷 Yourself

🩷 You being you

🩷 Your authentic self

🩷 Your inner power and strength

🩷 Your kindness to yourself and your own needsYou know how you treat the people you value the most in your life? Now go treat yourself with the sam admiration, love, respect, compassion, kindness that you give them!
21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page