top of page

Det här lärde mig skilsmässan. Och det här kommer jag aldrig göra igen:

Jag var inte trasig. Bara för att mitt äktenskap inte fungerade betydde det inte att det var något fel på mig. Att jag var "mindre värd".

Jag behövde inte "fixas". Man fixar bilar, klockor och diskmaskiner. Mer än någonsin behövde jag vara MIG SJÄLV. Hela, autentiska jag, inte en urvattnad, tempererad "måste-passa-in"-version av mig.


Aldrig mer ska jag dämpa mitt ljus och inte leva fullt ut. ALDRIG.

Några råd i all välmening:


☯️ Sluta placera dig själv i "skild"-facket, där du känner att ditt liv nu borde vara på ett visst sätt, där du måste känna och bete dig på ett visst sätt bara för att du är skild.


❤️‍🩹 Du gick inte igenom skiten för att bara krympa, dämpa ditt ljus och stanna i skuggorna.

I så fall är din skilsmässa snarare ett tecken på att du behöver lysa starkare och visa dig i världen som den mest autentiska, fantastiska versionen av dig själv. Världen behöver DIG i all din äkthet och magi.


Detta kommer att ske:


♋️ Allt faller på plats och allt gott i ditt liv FÖRSTÄRKS: Kärlek, relationer, frid, frihet, pengar, framgång. Allt.

För vet du? Universums energi väntar på att du ska möta upp den på halva vägen som medskapare av din verklighet. Men du måste våga.


Allt är möjligt när du bestämmer dig för att kliva fram och kräva det du önskar.

Lita på mig när jag säger det - det är inte dags att ge upp på dig själv eller dina drömmar. Det är dags att verkligen satsa stort, vara modig och ge allt du har, för livet är bara så fantastiskt och vackert, och det är ditt att skapa på vilket sätt du vill.


Låt ingen annan få dig att tro något annat!

Du klarar det här!


Heres what divorce taught me.

And what I will never do again🎅🏾 I was not broken. Just because my marriage didn’t work didn’t mean there was something wrong with me. That I was ”less then”.


🎅🏾 I didnt need to be fixe. -you dix cars and clocks and dishwasher. More than ever, I needed to be ME. The whole, authentic me, not a water don, moderated, ”have-to-fit-in” version of me.


🎅🏾 Never again would I dim my light and not live to my fullest expression. EVER.So heres what I want to say to you:☯️ Stop putting yourself in the ”divorced” box, where you feel your life now should be a certain way, and you need to feel and behave in a certain way just because yore divorced.


❤️‍🩹 You didn’t walk through fire only ti okay small, dim your light and stay n the shadows.


If anything, your divorce is a sign that you need to amplify your light more and show up in the world as the most authentic, incredible version of you, because the world needs YOU in all of your authenticity and magic.


And heres what happens you do:


♋️ Everything falls into okay and everything good in your life is AMPLIFIED: Love, relationships, peace, freedom, money, success. All of it.


Cause guess what? The universe is always trading up, and is waiting for you to meet it hard way as the co-creator of your reality.

Anything is possible when you decide to step and claim what it is you desire.

🔆 Trust me when I tell you - this is not the time to give up on yourself or your dreams. This is the time to really go big, be bold, and give it all you’ve got, because life is just so damn fun and beautiful, and its yours to creat in any way you want.


Dont let anyone tell you otherwise.

You Got This!

20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentarer


bottom of page