top of page
Therapy Talk therapy Talk coaching

WELCOME TO YOUR HOME!

We change the energy flow you have limited yourself

Our development forward in life is often limited by some inner wounds and fears that have arisen through situations we have had with us since earlier in life. Together we take a deeper look at it and do an emotional analysis as well as develop tools that take you forward in life. Process the wounds, the grief and the fears, the limitations that have arisen due to someone else's wrongdoings against you.

PERSONLIG COACHING - HOLISTISKT 

Terapeutiska samtalsession/

Personlig Träning

Allting vi som människor är begåvade med hör ihop annars hade vi heller inte varit sammansatta med denna komplexitet. Body mind and soul. Med det menar jag för att vi ska ha ett hälsosamt liv så måste Alla bitarna vara på plats. Den psykiska den fysiska, andliga spirituella mentala.  Haltar en, haltar till slut hela individen. 

 

Holistiskt synsätt innebär en helhetssyn på människan där det inte bara fokuseras på de kroppsliga behoven utan även på de psykiska, sociala och existentiella. Tillsammans är det dessa behov som formar människan och hennes förutsättningar.

Helheten!  Du är varmt välkommen att höra av  dig så bokar vi session för samtal eller PT-träning på gymmet, mediala samtal med dess vägledning. Eller varför inte en lättare hypnos som får dig slappna och känna dig avslappnad inför de förändringar du eventuellt behöver göra i livet.  Går vidare därifrån med att bygga upp dig, vare sig det behövs utifrån och/eller inifrån. Jag besitter kunskaper inom båda världarna inklusive kosthållning. 

Önskar och behöver din kropp massage så erbjuder jag även den tjänsten.

Samtals session                     Pris 920kr/ca 60 min

Pt-sessiom                           Pris 820kr/ca 55 min

Medial Vägledning              Pris 695kr/ca 55 min 

Mediala Samtal 

IMG_9892.jpeg

Låt korten få guida dig i din framtid. Du ber mig vad vi ska söka svar på och varför så kommer framtiden manifestera enligt korten. Jag läser in dig och din energi och ser tillsammans med korten hur ditt liv kan komma gestalta sig. Hur har du det med kärleken? Vad anser Hen egentligen om dig? Spelar de endast ett falskt spel med dig och dina känslor? 

Kommer du resa? Blir ekonomin bättre? Ska du flytta någonstans? Någon i dina närmaste krets som har det svårt? 

Det finns alltid olika vägar även om korten för stunden under vår reading pekar åt något håll. Det har att göra med vårt egna val som människor samt alla andras liv som spelar in i utgången får vårt. Sen har vi knutarna i världsalltet! Gråaktiga knutar som ingen kan förutse helt dess utgång av. Där av också inte en enväldig ”Gud” som sitter inne med alla svaren på allting som kommer att ske i Universum. 

Med största sannolikhet kommer jag öven känna av dina guider i den spirituella världen och eventuellt närvarande personer som du har känt innan. Kanske någon anhörig som kommer vara närvarande under läggningen…… Det kan vara suddiga budskap från andra sidan men kanske förstår Du dess mening. Jag gör det med oftast mycket stor träffsäkerhet därav kan jag med trygg hand  guida dig i riktning mot vad som kan kännas sant för Dig. 

 

Vill du gå djupare i frågeställningar gällande dig och det som lett fram till den du är idag så tar vi en terapisession. Under den medial vägledning är det inte ovanligt att sådant vi trängt undan visar sig i korten. Man kan gömma sig men inte fly från sina sår. Upp till var och en sen hur man väljer handskas med dem.

 

 

Viktigt att vi kommer ihåg att detta bara är kort och inte vetenskap, men under mina terapeutiska sessioner så kan jag även använda mig dem i slutet av en session och alltid visar de samma sanning som den vi har funnit med mina akademiska verktyg inom dig.

GRUPPWELLNESS

Svetsa samma gruppen med fysiska övningar och gruppsamtal!

Det finns mycket man kan göra på en arbetsplats eller i grupper med privata vänner. Träna tillsammans och visa sin sårbara emotionella sida i grupp kräver styrka men stärker också förståelsen och banden mellan Er. Tillsammans diskuterar vi fram enligt Era önskemål hur vi skapar något riktigt bra och hållbart för gruppen.

Pris: Landar i vad som önskas. Timkostnad blir eventbaserad på vad vi gör. Träning endast? Önskas att vi sätter oss ned och går genom den mentala aspekten av gruppen och vad som sker inom konstellationen och hur vi når en djupare dynamik? 

  

Through his education and many years of experience, Peter has an enormous amount of knowledge about the psychology of people and also with a deep spirituality. Peter is warm, calm and a very good listener and very easy to talk to. 
Peter has helped me on so many different levels. He is a fantastic sounding board with understanding and knowledge on a completely different level. I am stronger and freer now in thought than I have been in many years and feel great gratitude. Highly recommended!

Matthias Danielsson

With Peter Söderling's help, I got the tools to dare to challenge my own ideas in order to develop and grow. It was truly liberating to let go of my old baggage and the old ingrained behaviors that prevented me from achieving greater potential in my personal life, professional career and sports career

Peter is a very competent therapist with extensive experience whom I warmly recommend to everyone I know and meet who needs therapy, guidance or personal training. 


/Daniel Böcker 

Multiple Swedish champion in Rowing

Daniel Böcker

I have trained on and off with Peter for just over 12 years. Over the years, I have also opted for massages, cooking courses and coaching talks. Through all the pieces, Peter is genuinely present and knowledgeable. Peter is brutally honest at times but also that which I later thanked him for as it was one of the important pieces of the puzzle for the next step in my journey and development. I can warmly recommend Peter as he always looks at the whole and that he sees through all the masks or facades I tried to put up. He helped me find the core of me and has always been a great support along the way.

Veronica Bris

KONTAKT

Ängelholmsvägen 27
254 35 Helsingborg, Sweden

+46733946734

Tack för ditt meddelande!

bottom of page