top of page

Vi behöver en mening med Vår tillvaro!Vi måste ha en plan med vårt liv dör det ska ge oss någon mening. Planlöst omkring flackande kommer heller inte ge dig någon som helst utmaning. Och vi människor behöver alltid en utmaning för få känna någon form av tillfredsställelse och kanske även lycka med vårt liv. Det ör långt ifrån ett tomt snack. Idag vill man gärna få det till att alla ska kan göra exakt som de själva vill i sitt liv. Självklart ska vi få kunna göra det men utan en drift och inre glöd så kommer du aldrig finna något som tar dig framåt vilket direkt sänker oss mentalt. Den sänkningen betyder också att din spirit, din livsenergi, ditt inre ljus och glöd hela tiden minskar. Till slut vet du inte ens varför din existens skulle ha någon som helst betydelse. Varken för dig själv eller för oss andra. Ja du läste rätt. För oss andra också.


Förutom att du ska vara en kugge i det samhällsmässiga maskineriet så ger det dig också någon form av bekräftelse att du faktiskt betyder något. Att du har en roll och skor att fylla. Gör inte du det så tar någon annan din plats och jag kan lova dig det kommer definitivt inte kännas bra alls. Inte på något vis alls. Du behöver känna dig behövd vad du än tror. På det viset är ingen av oss unik om vi tror oss leva efter den föreställningen att ensam är stark. Sånt funkar inte. Vi måste ha ett mission i livet. Det är bara så fuckin´svårt finna det ibland. Under tiden kan du i alla fall försöka göra det bättre för andra omkring dig i väntan på att din egen pollett ska trilla ned. Många gånger så är det också vid de tillfällena som vi inser vad det är som ör tillfället är meningen med vår tillvaro. Vem vet, kanske trivs med vad vi gör när vi hjälper andra. Hjälpa andra medmänniskor att må bättre. De flesta av oss är födda med det inom oss, bidra till flocken är en naturlig del av vår egen existens. Skulle det vara så att det inte är ditt kall och uppgift i livet så har du ändå inte förlorat något på det när du bidrar till samhället kollektivet och dina medmänniskor. Det i sig är en mycket fin och osjälvisk handling.


Någonstans genetiskt nedärvt så har i vi det inom oss. Sen har evolutionen sett till att de egenskaperna får ta mindre och mindre plats i vår tillvaro och våra liv. Som världen ser ut idag i de utvecklade länderna så finns ej samma behov av sammanhållning för den direkta överlevnaden. Rätt eller fel, det har jag ingen aning om, heller ingen direkt åsikt då jag anser vi måste stå ödmjuka inför alla skiften som sker i evolutionen. Det är lätt sitta fast i det var ”Bättre förr” I mitt sett att se på det så inbär det ett ohyggligt inskränkt tänkande synsätt om vad som sker runt om oss. En faktiskt rädsla där vi själva känner hot för vi förlora kontrollen över tillvaron så som vi valt uppleva se och bekräfta den. Det gäller att hänga med förstår du. Ingen enkel uppgift. Utvecklingen går numera i rasande fart. Även de yngre generationerna har svårt hänga med. Kraven som samhället ställer får många må så fruktansvärt psykiskt dåligt.


Det är just här som det är så viktigt att vi försöker finna någon form av mening i tillvaron. Ett litet steg framåt från vilken plats vi än befinner oss på. Om det så ”endast” är att ta oss upp ur sängen och rätta till täcket. Dagen efter samma sak med ett litet tillägg där vi städar upp något litet i sovrummet. Någonstans börjar det och varje steg vi tar framåt är ett Stort steg för varje enskild individ. Och det är mycket viktigt att du själv bekräftar dig när du kämpar framåt. Ingen kanske förstår ditt utgångsläge. För dig kan det vara en enorm kraftansträngning ta dig ur sängen och göra alla de där normala sysslorna. Men de kan vara fruktansvärt betungande. För att inte tala om ta sig utanför tryggheten som hemmet ändå ska ge oss. Möta andra människor. Jag vet vad jag talar om. Under en viss period så var jag bara tvungen tugga mig genom det. Som egen företagare hade jag heller ingen aning om jag hade någon form av trygghetsnät som ekonomiskt fångar upp mig. Men ett steg i tag, iklädda mig kostymen av min professionalitet tillsammans med fantastiska klienter och vänner räddade mig. Och ytterligare än mycket betydelsefull komponent för mig del har i nästan hela mitt liv har varit träningen. Dess positiva inverkan rent kemiskt sätt har räddat vid många tuffa perioder i livet. Gymmet och träning har varit är och kommer så alltid vara min frizon där jag finner styrkan inom mig själv. Finner ljuset och viljan till kämpa vidare.


Som jag alltid brukar säga, så är Du alltid välkommen att söka hjälp hos mig eller så klart någon annanstans. Jag vet jag kan låta hård ibland i min framtoning men detta är min tro på handskas med livet. Funkar inte jag för dig så finns det en massa andra duktiga terapeuter där ute. Hitta din!


Huvudsaken är att Du får ett fungerande liv med en tro på ett hyggligt liv även när omständigheterna sänker oss gång på gång.


Allt Gott 🙏🏽❤️

A Meaningful Existence: Navigating Life's Purpose

The Need for Purpose and DirectionWe must have a plan for our lives to give them meaning. 


Driftless wandering will not provide any challenges or sense of fulfillment. As humans, we crave challenges to experience satisfaction and happiness in our lives. This is far from empty talk. Today, there's a tendency to believe that everyone can do exactly what they want in life. While pursuing our desires is important, without drive and inner passion, we'll never find what propels us forward, leading to mental decline.This decline also diminishes our spirit, life energy, inner light, and enthusiasm. Eventually, we may question the very meaning of our existence, both for ourselves and others. Yes, you read that right – for others too.Beyond the Societal Machine


Apart from being a cog in the societal machine, having a purpose provides validation that we matter. We have a role to play and shoes to fill. If we don't, someone else will take our place, and it certainly won't feel good. We need to feel needed, no matter what we think. In that sense, none of us are unique if we believe that "going it alone makes us strong." That doesn't work. We need a mission in life. It's just damn hard to find sometimes. In the meantime, we can try to make things better for others around us while waiting for our own epiphany. Often, it's during these times that we realize what our purpose is. Who knows, maybe we thrive on helping others and making them feel better. Most of us are born with this innate desire to contribute to the collective, as it's a natural part of our existence. Even if it's not our ultimate calling in life, contributing to society and our fellow humans is never a waste. In itself, it's a noble and selfless act.The Evolutionary Shift


Somewhere genetically inherited within us lies this instinct. However, evolution has seen these qualities take up less and less space in our lives. In today's developed world, there's less need for cohesion for direct survival. Right or wrong, I have no opinion on that, as I believe we must approach all evolutionary shifts with humility. It's easy to get stuck in the "things were better before" mindset. In my view, that's an incredibly narrow perspective on what's happening around us.It's a fear that we feel threatened by losing control over our existence as we've chosen to experience, see, and validate it.We need to keep up, you understand. Not an easy task. Progress is now happening at breakneck speed. Even younger generations are struggling to keep up. The demands of society make many people feel terrible mentally.Finding Meaning in Small Steps


This is precisely why it's crucial to find some form of meaning in our existence. One small step forward from wherever we are. Even if it's "just" getting out of bed and fixing the sheets. The next day, we do the same with a small addition, tidying up something in the bedroom. It starts somewhere, and every step we take forward is a giant leap for each individual. And it's essential to acknowledge our own progress as we struggle forward. No one may understand our starting point. Getting out of bed and doing those everyday chores might be a Herculean effort for us. But they can be incredibly burdensome. Not to mention stepping outside the comfort zone that our home should provide. Meeting other people. I know what I'm talking about. For a period, I had to just chew my way through it. As a self-employed person, I also had no idea if I had any kind of safety net to catch me financially. But one step at a time, dressed in my professional attire, along with amazing clients and friends, saved me. And another highly significant component for me has been exercise for most of my life. Its positive chemical impact has saved me during many tough times in my life. The gym and exercise have been, are, and always will be my sanctuary where I find strength within myself. I find the light and the will to keep fighting.Seeking Help and Finding Your Own Path


As I always say, you are always welcome to seek help from me or anywhere else. I know I can sound harsh sometimes in my demeanor, but this is my belief in how to handle life. If I don't work for you, there are many other talented therapists out there. Find yours!


The most important thing is that you find a life that works for you, with a belief in a decent life even when circumstances repeatedly bring us down.All the best ❤️
1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page