top of page

Låt oss leva fullt ut idag!

Dina sista minuter i rampljuset – din begravning kommer du ändå inte att få uppleva. Förmodligen kommer heller inte alla dina vänner att kunna närvara; en del har inte tid, en del lever inte längre, och en del var inte de vänner de utgav sig för att vara.Kanske blir det en begravningsfika eller middag efteråt. Folk skrattar och har roligt tillsammans även utan din närvaro.


De närmaste börjar efter några dagar återgå till sina vanliga rutiner igen. De levandes liv går hela tiden vidare, vad som än sker.


Din partner börjar hitta tillbaka till ett liv utan dig, kanske börjar hen även dejta någon.


Dina kollegor på jobbet fortsätter med sina uppgifter, och din arbetsgivare har snabbt ersatt dig.


Ett eventuellt arv har delats upp utan komplikationer efter din död.The Show Must Go On.


Budskap: Lev ditt liv för dig själv och låt dig inte begränsas av en massa triviala spörsmål. I efterhand verkar de ganska meningslösa ändå. Vi försöker istället göra vårt bästa utan att trycka ned andra, och speciellt utan att försöka vara andra till lags hela tiden. Vi vågar leva vårt liv så fullt ut det bara går, med så få begränsningar som möjligt.Live life to the fullest today!


Your last moments in the limelight – you won't even experience your own funeral. Probably not all of your friends will be able to attend either; some don't have time, some are no longer alive, and some weren't the friends they pretended to be.


Maybe there will be a funeral coffee or dinner afterwards. People laugh and have fun together even without you there.


After a few days, the closest ones begin to return to their normal routines. Life goes on for the living, no matter what happens.


Your partner starts to find their way back to a life without you, maybe they even start dating someone new.


Your colleagues at work continue with their tasks, and your employer has quickly replaced you.


Any inheritance has been divided up without complications after your death.The Show Must Go On. Live your life for yourself and don't be limited by a bunch of trivial questions. In retrospect, they seem pretty pointless anyway. Instead, we try to do our best without putting others down, and especially without trying to please everyone all the time. We dare to live our lives as fully as possible, with as few limitations as possible.


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page