top of page

Hur väl känner du personen som du älskar och lever tillsammans med?

Svara så sanningsenligt du bara kan med tex S/F - Sant/FalsktOBS!!! Det är verkligen ingen övning där ni ska sätta dit varandra på hur engagerade ni är i varandras liv. Vi ser övningen som ett sätt att visa intresse och lära känna vår älskade bättre ❤️Jag vet vad min partners närmaste vänner heter. S FJag har klart för mig vilka svårigheter min partner för närvarande brottas med. S FJag kan namnge åtminstone några av de personer som mi partner retar sig på den sista tiden. S FJag känner till åtminstone en del av de drömmar mi partner har i livet. S FJag är väl förtrogen med min partners religösa övertygelser. S FJag är införstådd med m in partners grundläggande livsfilosofi. S FJag vet vilken musik min partner tycker allra bäst om. S FJag kan räkna upp min partners tre favoritfilmer. S FMin partner känner till de svårigheter som jag för närvarande brottas med. S F
Jag känner till vilka tre händelser som betytt allra mest i mi partners liv. S FJag känner till det allra mest smärtsamma som min partner upplevde som barn. S FJag kan räkna upp min partners främsta ambitioner och förhoppningar i livet. S FJag kan tala om vad det framför allt är som oroar min partner för närvarande. S FMin partner är bekant med mina vänner. S FJag vet vad partner skulle göra om hen vann högsta vinsten på Lotto. S FJag kan i detalj beskriva mina första intryck av min partner. S FJag förhör mig med jämna mellanrum om hur min partners tillvaro ser ut just nu. S FJag tycker att min partner känner mig ganska väl. S FMin partner är införstådd med mina förhoppningar och ambitioner. S F


Poängberäkning: Ett poäng för varje ”sant” påstående.


10 poäng eller mer:

Det här är ett område där er relation står stark. Du har tämligen detalj bild av hur din partners tillvaro ter sig, hur hens förhoppningar, farhågor och drömmar ser ut. Du vet vad din partner värdesätter i livet. Av ditt resultat att döma borde du ha god behållning av kommande övningar som jag kommer med längre fram. De tjänar som en påminnelse om hur nära du och din partner har kommit varandra. Försök att inte ta den här ömsesidiga förståelsen och kunskapen som självklar. När ni fortsätter vårda er om den här förtroliga kontakten har ni goda förutsättningar att konstruktivt ta itu med de eventuella problem som kan dyka upp i er relation.Mindre än 10 poäng:

Ert förhållande skulle må väl av att ni lärde känna varandra bättre. Kanske har ni saknat tid eller de rätta verktygen för den uppgiften. Eller kanske har de kärlekskartor och språken ni orienterat er efter blivit inaktuella i takt med att nere liv förändrats. Oavsett vilket, har er relation allt att vinna på att ni avsätter den tid som behövs för att fördjupa er ömsesidiga kunskap och förståelse.


Man kan knappast skänka sin partner någon gåva mer dyrbar än lyckan i att känna sig verkligen förstådd. Det är inte meningen att uppgiften att lära känna varandra bättre ska upplevas som en tyngande plikt. Det är därför som denna första övning ska ses lite mer lekfull! Ni får en trevlig stund tillsammans samtidigt som ni fördjupar kännedomen om varandra.Välkommen för fler parövningar 💫🩷9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page