top of page

Hur väl känner du dig själv?


Att känna och värdera ditt autentiska jag är en nyckelkomponent till att hitta lycka, inre frid och frihet.

Ställ dig dessa frågor när du känner dig vilsen efter en skilsmässa är en bra början för att komma ihåg vem du är.


Svaren kanske inte kommer lätt till en början, men ta din tid, reflektera över dem och skriv ned dem någonstans, återkom till dem gång på gång tills dina svar känns rätt i linje med dig.


Frågor för att lära känna dig själv:


 • Vad är mina kärnvärderingar och övertygelser, och hur återspeglas de i mina beslut och handlingar?

 • Vad gör mig mest levande och varför?

 • På vilka sätt söker jag godkännande från andra, och hur påverkar detta min autenticitet?

 • Framåt, vilket arv vill jag lämna efter mig, och hur stämmer det överens med min nuvarande väg?

 • Hur ser en perfekt dag ut?

 • Hur definierar jag framgång för mig själv, oberoende av samhällets standarder?

 • Vilka situationer eller beteenden triggar mig, och vad avslöjar det om mina rädslor, osäkerheter eller olösta problem?How well do you know yourself?Knowing and honouring your authentic self is a key component to finding happiness, inner peace and freedom.


Asking these questions when you’re feeing lost after a divorce is a good starting point to remembering who you are.


Answers may not come easy at first but take your time, journal on them, come back to them again and again util your answers feel right on an intuitive level.
 1. What are my core values and beliefs, and how are they reflected in my decisions and actions?

 2. What makes me feel most alive and why?

 3. In what ways do I seek approval from others, and how does this affect my authenticity?

 4. Looking into the future, what legacy do u want to leave, and how does it align with my current path?

 5. What does a perfect day look like?

 6. How di i define success for myself, independent of societal standards?

 7. What situations or behaviours trigger me, and what does that reveal about my fears, insecurities, or unresolved issues?
20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page