top of page

Helhetshälsa - Vägen till ett fullgott livI dagens stressiga och utmanande samhälle är det lätt att glömma bort vikten av hälsa och välbefinnande. Vi fokuserar alltför ofta på de enskilda delarna, som fysisk hälsa, psykisk hälsa eller andlig hälsa, men glömmer bort att de alla är sammankopplade.

När vi tar hand om alla aspekter av vår hälsa kan vi må bättre på alla sätt:

 • Ha mer energi

 • Vara mer lycklig

 • Ha bättre relationer

 • Vara mer kreativ

 • Vara mer framgångsrik

 • Ha ett längre och friskare liv


Den terapeutiska aspekten:

Som terapeut arbetar jag med människor på alla dessa nivåer. Jag hjälper dem att förstå sig själva på ett djupare plan och att hitta balans i livet.

Jag arbetar med fysiska, psykiska och andliga aspekter av deras hälsa. Jag hjälper dem att:

 • Öka sin fysiska hälsa genom att lära dem om kost, träning och stresshantering

 • Öka sin psykiska hälsa genom att hjälpa dem att hantera stress, hitta mening och syfte i livet och bygga starka relationer

 • Öka sin andliga hälsa genom att hjälpa dem att utveckla sin inre frid och kontakt med något större än dem själva

Inslag av personliga erfarenheter

Jag har arbetat som terapeut och fyscoach i många år, och jag har sett hur helhetshälsa kan förändra människors liv. Jag har klienter som har kommit till mig med fysiska problem, psykiska problem eller andliga problem. Genom att arbeta med alla dessa aspekter av deras hälsa har jag kunnat hjälpa dem att må bättre både fysiskt och psykiskt.

En av mina klienter var en kvinna som led av kronisk smärta. Hon hade provat allt, men ingenting verkade hjälpa. Vi började arbeta med hennes kost, träning och stresshantering. Hon började också meditera och umgås mer med naturen. Efter några månader började hon känna sig bättre. Smärtan minskade, och hon hade mer energi. Hon kände sig också mer lycklig och tillfreds med sitt liv.

Jag är övertygad om att helhetshälsa är nyckeln till ett fullgott liv. Genom att ta hand om alla aspekter av vår hälsa kan vi må bättre och leva längre.1: Den fysiska hälsan

Den fysiska hälsan är grunden för allt annat. Om vi inte har en frisk kropp kan det vara svårt att må bra psykiskt och andligt. Det finns många saker vi kan göra för att ta hand om vår fysiska hälsa. Vi kan till exempel:

 • Äta en hälsosam kost

 • Röra på oss regelbundet

 • Få tillräckligt med sömn

 • Undvika rökning och överdriven alkoholkonsumtion

Mat - Vad vi äter påverkar vår fysiska hälsa på många sätt. En hälsosam kost innehåller mycket frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein. Den innehåller också lite eller inget raffinerat socker, transfetter och salt.

Det är viktigt att äta regelbundet och vad som är regelbundet för dig behöver inte betyda samma sak för någon annan. Det beror på många olika faktorer. Vi bör också dricka mycket vatten under dagen.

Träning - Rörelse är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för vår fysiska hälsa. Det hjälper oss att hålla oss smala, starka och friska. Det kan också hjälpa oss att minska stress, förbättra vårt humör och öka vår energinivå.Målet är att röra på sig minst 30 minuter per dag, fem dagar i veckan. Det kan vara allt från promenader och cykling till löpning och gymträning.

Sömn - Sömn är också viktigt för vår fysiska hälsa. När vi sover repareras kroppen och hjärnan.Vuxna behöver vanligtvis mellan 7 och 9 timmars sömn per natt.

Rökning - och överdriven alkoholkonsumtion är skadligt för vår fysiska hälsa. Rökning kan öka risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra allvarliga hälsoproblem. Alkoholkonsumtion kan leda till fetma, leverskador och andra hälsoproblem.2: Den psykiska hälsan

Den psykiska hälsan är lika viktig som den fysiska hälsan. Om vi inte mår bra psykiskt kan det påverka vår fysiska hälsa negativt.Det finns många saker vi kan göra för att ta hand om vår psykiska hälsa. Vi kan till exempel:

 • Lära oss att hantera stress

 • Hitta mening och syfte i livet

 • Bygga starka relationer

Stresshantering - Stress är en naturlig del av livet, men för mycket stress kan vara skadligt för vår psykiska hälsa.Det finns många saker vi kan göra för att hantera stress. Vi kan till exempel:

 • Lära oss avslappningstekniker, som meditation eller yoga

 • Prioritera våra aktiviteter och säga nej till saker som vi inte har tid eller energi för

 • Ta regelbundna pauser från arbetet och andra stressande situationer

Meningsfullhet -  är viktigt för vår psykiska hälsa. När vi känner att våra liv har ett syfte är vi mer benägna att må bra.Vi kan hitta mening och syfte i livet genom att:

 • Ägna oss åt saker vi brinner för

 • Hjälpa andra

 • Bidra till samhället

Relationer - Relationer är en viktig del av vår psykiska hälsa. När vi har starka relationer mår vi bättre. Vi kan bygga starka relationer genom att:

 • Vara närvarande och lyssna på andra

 • Vara ärliga och öppna med andra

 • Visa uppskattning för andra3: Den andliga hälsan

Den andliga/spirituella hälsan är den del av vår hälsa som handlar om vårt inre liv och vår relation till något större än oss själva.

Andlig hälsa kan vara svår att definiera, men det är viktigt för vårt välbefinnande. Det finns många olika sätt att ta hand om sin spirituella hälsa. Vi kan till exempel:

 • Meditera eller be

 • Umgås med naturen

 • Ägna oss åt kreativa aktiviteter

 • Läsa andlig litteratur

 • Delta i andliga sammankomster

Meditation och bön är två vanliga sätt att ta hand om sin andliga hälsa. Meditation är en teknik som hjälper oss att fokusera vår uppmärksamhet och stilla vårt sinne. Bön är en form av kommunikation med något större än oss själva.

Umgås med naturen kan hjälpa oss att koppla bort från vardagen.Kreativa aktiviteter, som att måla, skriva eller spela musik, kan hjälpa oss att uttrycka oss och utforska vår andlighet.Andlig litteratur kan ge oss inspiration och vägledning i vårt andliga sökande.

Andliga sammankomster, som gudstjänster eller meditationsgrupper, kan ge oss en känsla av gemenskap och stöd.

4: Fördelarna med helhetshälsa

När vi tar hand om alla aspekter av vår hälsa kan vi må bättre på alla sätt:

 • Ha mer energi

När vi är fysiskt, psykiskt och andligt friska har vi mer energi för att göra de saker vi tycker om. Vi är också mindre benägna att bli trötta eller utmattade.

 • Vara mer lycklig

När vi mår bra på alla nivåer är vi mer öppna för uppleva lycka och tillfredsställelse med livet.

 • Ha bättre relationer

När vi mår bra själva blir det enklare ha goda relationer med andra. Vi är mer närvarande och empatiska, och vi visar mer uppskattning för andra.

 • Vara mer kreativ

När vi är öppna för nya erfarenheter och idéer är vi mer kreativa. Vi ser världen på nya sätt och att hittar lösningar på problem.

 • Vara mer framgångsrika

När vi mår bra på alla nivåer skapar vi bra förutsättningar för lyckas i livet. Vi klarar att vara fokuserade och motiverade, och vi är inte lika rädda för att ta risker och gå efter våra mål.

 • Ha ett längre och friskare liv

Forskning har visat att personer som tar hand om sin helhetshälsa har en lägre risk att utveckla kroniska sjukdomar och cancer, därmed också att leva längre med högre kvalitet.

5: Hinder och utmaningar

Det finns några hinder och utmaningar som kan göra det svårt att ta hand om sin helhetshälsa. Tex:

 • Tid

Det kan vara svårt att hitta tid för att ta hand om sin hälsa, särskilt om vi har ett hektiskt liv.

 • Resurser

Det kan vara dyrt att ta hand om sin hälsa, särskilt om vi behöver betala för vård eller behandling. Maten är jätte dyr idag.

 • Vanor

Det kan vara svårt att bryta dåliga vanor och skapa hälsosammare vanor.

Det är viktigt att vara medveten om dessa hinder och utmaningar så att vi kan hitta sätt att övervinna dem.

6: Hur du kan börja ta hand om din helhetshälsa

Det är aldrig för sent att börja ta hand om sig på alla plan. Här är några tips på hur du kan komma igång:

 • Sätt upp mål

Sätt upp realistiska mål för dig själv. Det kan vara till exempel att börja röra på dig mer, äta hälsosammare eller minska stressen.

 • Gör små förändringar

Det är bättre att göra små förändringar som du kan hålla dig till än att försöka göra för mycket på en gång.

 • Få stöd

Be om stöd från vänner, familj eller en terapeut.

Här är några specifika tips på hur du kan ta hand om din fysiska, psykiska och andliga hälsa:

Fysisk hälsa

 • Ät en hälsosam kost

 • Rör på dig regelbundet

 • Få tillräckligt med sömn

 • Undvik rökning och överdriven alkoholkonsumtion

Psykisk hälsa

 • Lär dig att hantera stress

 • Hitta mening och syfte i livet

 • Bygg starka relationer

Andlig hälsa

 • Meditera eller be

 • Umgås med naturen

 • Ägna dig åt kreativa aktiviteter

 • Läsa andlig litteratur

 • Delta i andliga sammankomster
Sammanfattning

Helhetshälsa är vägen till ett fullgott liv. När vi tar hand om alla aspekter av vår hälsa kan vi må bättre på alla sätt.

 • Börja med att göra en hälsoanalys. Fundera på hur du mår fysiskt, psykiskt och själsligt. Vad är det som behöver förbättras?

 • Sätt upp mål för dig själv. Vad vill du uppnå inom de olika områdena?

 • Gör små förändringar som du kan hålla dig till. Det är bättre att göra små förändringar som du kan hålla dig till än att försöka göra för mycket på en gång.

 • Sök hjälp om du behöver det. Om du har svårt att hantera stress eller andra psykiska problem kan du söka hjälp hos en terapeut eller annan vårdgivare.

Helhetshälsa är en livslång resa. Genom att ta hand om dig själv varje dag kan du skapa ett liv som är både hälsosamt och meningsfullt.

Lycka till och varmt välkommen att höra av dig!

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page