top of page

En övning för att skapa ditt drömliv

Sätt dig ner och skriv ned hur ditt drömliv skulle se ut om du fick drömma hur mycket som helst. Tänk på alla aspekter av ditt liv, från din karriär och dina relationer till din bostad och dina hobbies. Var detaljerad och låt din fantasi flöda fritt.

När du har skrivit ner din drömvision, skapa en lista över de saker du MÅSTE göra för att uppnå dessa mål. Var specifik och realistisk, men var inte rädd för att utmana dig själv. Bryt ner stora mål i mindre, mer hanterbara steg.

Detta är en kraftfull kognitiv övning som kan hjälpa dig att:

 • Identifiera dina mål och drömmar

 • Öka din motivation

 • Utveckla en plan för att uppnå dina mål

 • Öka ditt självförtroende

Det är helt gratis och du kan göra det när som helst, var som helst.

Kom ihåg: Det finns inga gränser för vad du kan uppnå. Börja drömma stort idag!


Tips:

 • Var specifik och detaljerad när du skriver ner din drömvision.

 • Bryt ner stora mål i mindre, mer hanterbara steg.

 • Sätt realistiska deadlines för dig själv.

 • Fira dina framgångar längs vägen.

 • Var inte rädd för att ändra din plan om det behövs.

 • Kom ihåg att ha kul!

Lycka till på din resa mot ditt drömliv!

A Cognitive Exercise to Create Your Dream Life

Sit down and write down what your dream life would look like if you could dream as much as you wanted. Think about all aspects of your life, from your career and relationships to your home and hobbies. Be detailed and let your imagination run wild.

Once you have written down your dream vision, create a list of the things you MUST do to achieve these goals. Be specific and realistic, but don't be afraid to challenge yourself. Break down large goals into smaller, more manageable steps.

This is a powerful cognitive exercise that can help you:

 • Identify your goals and dreams

 • Increase your motivation

 • Develop a plan to achieve your goals

 • Boost your self-confidence

It's completely free and you can do it anytime, anywhere.

Remember: There are no limits to what you can achieve. Start dreaming big today!Tips:

 • Be specific and detailed when writing down your dream vision.

 • Break down large goals into smaller, more manageable steps.

 • Set realistic deadlines for yourself.

 • Celebrate your successes along the way.

 • Don't be afraid to change your plan if needed.

 • Remember to have fun!Good luck on your journey to your dream life!
6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page